GEGURITAN (kelas XII)

0
43

Geguritan asale saka tembung “gurit”sing tegese kidung, tembang utawat tulisan sing wujude ukiran utawa tatahan.Geguritan uga diarani puisi Jawa.

2.Jenise Geguritan

Geguritan iku kaperang dadi 2 yaiku geguritan lawas/Kuna lan geguritan gagrag anyar/modern

3.Ciri-ciri geguritan

Ciri-ciri gagrag lawas:

1.Diwiwiti tembung sun

2.Migunakake basa Jawa kuna

3.Cacahing wanda saben gatra padha

4.Cacahing gatra paling sitik 4 gatra

5.Tibaning guru lagu kudu runtut

Tinggalkan Balasan

Please enter your comment!
Please enter your name here